Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ ΚΡΑΤΙΚΗ

Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623).
Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 79752/30.12.2014


ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ:Αποφεύγετε να κάνετε "δηλώσεις" ειδικά όταν σας τη ζητάει αυτό το κράτος ΜΠΑΧΑΛΟ. Ζητάνε δηλώσεις ακριβώς γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ενώ έχουν τα στοιχεία σου... σε άλλα κιτάπια του δημοσίου.. Απλά σου ζητάνε τη δήλωση για να τραβήξεις εσύ τη σκανδάλη κατά της άδειας κεφάλας σου! Αυτοκτόνησε αν σου κάνει κέφι ! ΘΑ ΠΑΣ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΣ!